Budynki w  których wykonywaliśmy montaż nawiewników. Lata 2012 – 2019 oraz referencje:

Więcej informacji i zdjęć z terenu na Facebooku.